Beneficjent TOKAR CNC TECHNOLOGY realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii w obróbce metali w firmie TOKAR CNC TECHNOLOGY.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP., Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających wprowadzenie w firmie TOKAR CNC TECHNOLOGY innowacji procesowej i produktowej.

Wartość projektu: 5 143 075,07 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 2 126 355,55 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 2021-07-05 do 2021-12-31 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Mateusza Maćków, 730 503 901

Tu podaj tekst alternatywny